Casein Protein bổ sung Protein trước khi ngủ nuôi cơ 8 giờ. Rất tốt cho người tập thể hình muốn tăng cơ bắp, casein còn duy sự phát triện cơ bắp. Không để cơ bắp đói trong quá trình ngủ