Sữa tăng cân tăng cơ như Elite mass, true mass, Pro Complex Gainer, là những dòng sản phẩm hỗ trợ hai việc là tăng cân và tăng cơ rất tốt